Wednesday, 05/10/2022 - 19:20|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân huyện/thành phố;  Phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố; Các trường THPT trong tỉnh.

Ngày ban hành:
31/12/2017
Ngày hiệu lực:
31/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện Mai Sơn, Mộc Châu, Thuận Châu và thành phố Sơn La.

Ngày ban hành:
27/12/2017
Ngày hiệu lực:
27/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kinhsh gửi: Phòng GDĐT huyện/tp; Các đơn vị trực thuộc.

Ngày ban hành:
29/12/2017
Ngày hiệu lực:
29/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 Kính gửi:   Các phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố;- Các đơn vị trực thuộc; Trường TH - THCS - THPT Chu Văn An; Các trung tâm GDNN – GDTX huyện/thành phố.

Ngày ban hành:
28/12/2017
Ngày hiệu lực:
28/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực